ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe oferty na zakup i dostawę materiałów zużywalnych do urządzeń zakupionych w ramach projektu – PLIK DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie techniki pomiarowej związany z planowaną realizacją projektu pn. „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii”

PLIK DO POBRANIA – zapytanie ofertowe Nr 1

PLIK DO POBRANIA – informacja o unieważnienie postępowania

PLIK DO POBRANIA – zapytanie ofertowe Nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na standaryzacje sprzętu związane planowaną realizacją projektu pn. „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii” ” – PLIK DO POBRANIA