Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109

1. modernizację i wyposażenie istniejącego amfiteatru (wykonano ruchome zadaszenia na istniejącym obiekcie, wykonano rolety osłaniające przed wiatrem i deszczem, wykonano posadzki, montaż oświetlenia i nagłośnienia, montaż stolarki drzwiowej)
2. wykonano siłownię plenerowej – ustawiono 10 urządzeń do ćwiczeń fizycznych i umysłowych z przeznaczeniem i dostosowaniem dla Seniorów
3. wykonano wiatę rekreacyjną o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 35,00 m2, kubatura 122,50 m3, wysokość całkowita wiaty 4,65 m, szerokość wiaty 8,47 m, długość wiaty 8,47 m.
Wszystkie prace wykonane w ramach inwestycji współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Budżetu Państwa. Wydatki całkowite w projekcie wyniosły 1 224 677,15 złotych w tym 1 040 975,57 złotych dofinansowania ze środków EFRR oraz 122 467,71 dofinansowania ze środków Budżetu Państwa.


Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723