Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109
Leśny Dom Seniora

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu.

Informujemy, że zgodnie z zawartą umową nr POIR.03.04.00-04/0064/20-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nasza firma P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 110 891,01 zł.

TAGI

Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723