Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109
Leśny Dom Seniora

Jak działają prywatne domy opieki?

W naszym kraju przybywa prywatnych domów opieki. Przyczynę stanowi nie tylko starzenie się polskiego społeczeństwa, ale również to, że coraz więcej osób przekonuje się do takiej formy opieki nad seniorem. Aby jednak rzeczywiście mogła to być najlepsza opcja, prywatne domy opieki działać muszą na określonych zasadach. Jeśli dana placówka nie spełnia wymagań, nie otrzyma od wojewody niezbędnego pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Wojewoda prowadzi też nadzór nad każdym działającym już domem opieki i może w każdej chwili zlecić kontrolę.

Odpowiedni budynek

Budynek, w którym prowadzony jest prywatny dom opieki, musi być dostosowany do potrzeb osób starszych, czyli osób o ograniczonej sprawności. Ani w nim, ani w jego otoczeniu nie może być żadnych barier architektonicznych. W przypadku piętrowych budynków niezbędna jest winda, nie może też zabraknąć systemów bezpieczeństwa (przede wszystkim przeciwpożarowego). W każdym domu opieki znaleźć się muszą pomieszczenia służące zaspokajaniu codziennych potrzeb jego mieszkańców, w tym także gabinet medyczny. Istotna jest też wielkość oraz wyposażenie pokoi mieszkalnych (jak np. łóżka rehabilitacyjne).

Kadra domu opieki

Prywatne domy opieki muszą posiadać odpowiednią kadrę, która zagwarantuje seniorom codzienny komfort. Chodzi tu zarówno o jej liczebność (minimum dwóch pełnoetatowych pracowników na stu podopiecznych), jak i o kwalifikacje. Mieszkańcy powinni być nie tylko objęci opieką pielęgniarską, ale również mieć dostęp m.in. do psychiatry, psychologa i fizjoterapeuty. Nie może również zabraknąć pracowników odpowiedzialnych za żywienie mieszkańców, którzy otrzymują przynajmniej trzy posiłki dziennie, dostosowane do ich stanu zdrowia.

TAGI

Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723