Leśny Dom Seniora

Seniorzy-Rożne Aspekty Rehabilitacji

Osoby po 65 roku życia z powodu rozwijających się chorób przewlekłych i ze względu na spadającą wraz z wiekiem zdolność regeneracji organizmu mają prawo odczuwać pogorszenie stanu zdrowia. Organizm osoby w starszym wieku nie potrafi już odtwarzać swoich możliwości, funkcji, które utracił w efekcie np. urazu. Im jesteśmy starsi, tym gorzej przebiegają w ciele procesy naprawcze. Dlatego rehabilitacja seniora powinna opierać się przede wszystkim na zapobieganiu urazom i wynikającej z nich niepełnosprawności ten proces w Leśnym Domu Seniora wspiera diagnostyka i personalizacja procedur.

Sprawność seniora w różnych aspektach
Do oceny sprawności kondycji starszych osób stosuje się dwie skale. Pierwsza to skala czynności podstawowych, takich jak samodzielne ubranie się, poruszanie, zjedzenie posiłku, korzystanie z toalety czy kontrola zwieraczy. Druga to skala złożona czynności dnia codziennego, czyli umiejętność opłacenia rachunków, korzystanie z telefonu, robienie zakupów, przygotowanie posiłku, posługiwanie się pieniędzmi. Inną formą oceny sprawności w geriatrii jest opisanie stanu, który nazywa się zespołem kruchości. Jest to stan przechodzenia, przemiany danego człowieka z osoby sprawnej i samodzielnej w osobę niepełnosprawną i wymagającą opieki. Zespół kruchości cechuje nieplanowana utrata masy ciała, która bardzo często ma związek z niedożywieniem, ciągłe zmęczenie, nieusprawiedliwione osłabienie (ocenia się je poprzez uścisk dłoni), wolne tempo poruszania się i niewielka aktywność fizyczna, czyli wykonywanie tylko niezbędnych czynności, np. wstaję, gdy trzeba iść do łazienki. Jeżeli u seniora obserwujemy trzy z pięciu wymienionych stanów, można mówić o zespole kruchości.

Senior nie lubi samotności
Osamotnienie, brak zainteresowania ze strony najbliższych to często przyczyna izolowania się starszych osób od otoczenia. Jeżeli do depresji dołączą dolegliwości wynikające ze zmian zwyrodnieniowych w stawach, choroby układu krążenia czy inne dolegliwości fizyczne, wielu seniorów w krótkim czasie wycofuje się z aktywnego życia i staje się osobami niepełnosprawnymi.

Dlatego, aby przerwać niekorzystny splot zdarzeń realizujemy w Leśnym Domu Seniora rehabilitację grupową. Oprócz łagodnych ćwiczeń fizycznych prowadzimy warsztaty rozwijające zainteresowania, naukę właściwego odżywiania, wspólne czytanie, śpiewanie – zajęcia, które pozwalają utożsamić się z grupą i wyjść ze wspomnianego już zespołu kruchości. Zawsze trzeba mieć jednak na uwadze to, że przyczyną złego samopoczucia seniora czy izolowania się od otoczenia mogą być np. nieleczone schorzenia czy interakcje zachodzące między lekami.

TAGI