Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109

Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Leśne Zacisze – 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego” nr projektu RPKO.09.03.02-04-0013/20 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym w niniejszym projekcie jest P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan, natomiast partnerami Gmina Gąsawa oraz Fundacja „Orkan”.
Realizację projektu dla Uczestników w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie funkcjonowania placówek dziennego pobytu, rozpoczynamy od miesiąca kwietnia bieżącego roku. Miejscem realizacji będzie Leśny Dom Seniora – nowoczesny obiekt, przystosowany dla osób niepełnosprawnych w malowniczej, otoczonej jeziorami i lasami miejscowości Piastowo w Gminie Gąsawa. Grupę docelową stanowić będzie 230 osób. Pierwsza grupa to Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu – 210 osób, natomiast 20 osób to Członkowie Klubu Seniora. W projekcie przewidziano także wsparcie dla opiekunów faktycznych, czyli osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędących zawodowymi opiekunami.
Działania rekrutacyjne, prowadzone będą na terenie 8 gmin, wszystkich gmin powiatu żnińskiego i 2 gmin powiatu mogileńskiego. Rekrutacja do Domu Dziennego Pobytu obejmuje 7 naborów po 30 Uczestników. Rekrutacja do Klubu Seniora będzie prowadzona w dwóch naborach, w każdym po 10 Członków – Członkom Klubu Seniora nie zapewniamy dojazdu na spotkania. Okres wsparcia dla Uczestników Domu Dziennego Pobytu to 3 miesiące, natomiast dla Członków Klubu Seniora 10 miesięcy.
W sprawach dotyczących realizacji projektu i rekrutacji Uczestników proszę o kontakt
z Martyną Rymer pod nr tel. 52 526 22 88 wew. 011 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.goclik@lesnydomseniora.pl, projektyunijne@lesnydomseniora.pl

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA – Dokumentacja_rekrutacyjna
PLAKAT INFORMACYJNY (DZIENNY DOM POBYTU) – plakat_DDP
PLAKAT INFORMACYJNY (KLUB SENIORA) – plakat_KS

Informacje o wynikach naborów:
1. Informujemy, że 25 marca 2021r. zakończył się nabór Uczestników do I turnusu Domu Dziennego Pobytu na okres od 12 kwietnia 2021r. do 9 lipca 2021r. Zostało zrekrutowanych 30 osób. Nabór Uczestników do kolejnych turnusów nadal trwa.
2. Informujemy, że 12 kwietnia 2021r. zakończył się nabór Uczestników do I grupy Klubu Seniora na okres od 1 maja 2021r. do 28 lutego 2022r. Zostało zrekrutowanych 10 osób. Nabór do kolejnej grupy trwa do 15 lutego 2022r.
3. Informujemy, że 14 czerwca 2021r. zakończył się nabór Uczestników do II turnusu Domu Dziennego Pobytu na okres od 1 lipca 2021r. do 30 września 2021r. Zostało zrekrutowanych 30 osób. Nabór Uczestników do kolejnych turnusów nadal trwa.
4. Informujemy, że 3 września 2021r. zakończył się nabór Uczestników do III turnusu Domu Dziennego Pobytu na okres od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. Zostało zrekrutowanych 30 osób. Nabór Uczestników do kolejnych turnusów nadal trwa.
5. Informujemy, że 13 grudnia 2021r. zakończył się nabór Uczestników do IV turnusu Domu Dziennego Pobytu na okres od 3 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r. Zostało zrekrutowanych 30 osób. Nabór Uczestników do kolejnych turnusów nadal trwa.
6. Informujemy, że 15 lutego 2022r. zakończył się nabór Uczestników do II grupy Klubu Seniora na okres od 1 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r. Zostało zrekrutowanych 10 osób.
6. Informujemy, że 25 marca 2022r. zakończył się nabór Uczestników do V turnusu Domu Dziennego Pobytu na okres od 1 kwietnia 2022r. do 30 czerwca 2022r. Zostało zrekrutowanych 30 osób. Nabór Uczestników do kolejnych turnusów nadal trwa.


Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723