Leśny Dom Seniora

Ogłoszenie o naborze na pracownika.

Ogłoszenie z dnia 29 marca 2021r. o naborze na stanowisko osoby sprzątającej w ramach projektu „Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego” realizowanym w Leśnym Domu Seniora w Piastowie na podstawie umowy o realizację zadania w ramach programu operacyjnego RPKP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Ogłoszenie – pobierz

TAGI