Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109
Leśny Dom Seniora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze
(kierownik działu opiekuńczo-medycznego)

1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe lub średnie na kierunku związanym z pomocą społeczną, pracą socjalną, terapią, opieką senioralną lub inne pokrewne kierunki medyczne lub pedagogiczne,
b. Doświadczenie zawodowe (praca w placówce opiekuńczej).
2. Wymagania dodatkowe:
a. Prawo jazdy kat. B,
b. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole i organizacji pracy w dziale, umiejętność zarządzania i planowania pracy,
c. Obsługa komputera.
3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. Kierowanie zespołem działu opiekuńczo – medycznego,
b. Nadzór merytoryczny nad pracą podległego zespołu,
c. Planowanie pracy w dziale opiekuńczo-medycznym,
d. Nadzór nad dokumentacją,
e. Sporządzanie i zarządzanie grafikiem pracy zespołu,
4. Wymagane dokumenty:
– CV wraz z życiorysem,
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
5. Terminy składania podań: 13 listopada 2020r.
Dokumenty proszę przesłać:
a. pocztą elektroniczną na adres: kadry@lesnydomseniora.pl lub
b. pocztą tradycyjną na adres: Leśny Dom Seniora, Piastowo 13A,
88-410 Gąsawa
c. Więcej informacji udzielamy pod nr 52 526 22 88

TAGI

Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723