Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109
Leśny Dom Seniora

Ogłoszenie o naborze pracownika.

Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2021r. o naborze na stanowisko osoby opiekuna w ramach projektu „Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego” realizowanym w Leśnym Domu Seniora w Piastowie na podstawie umowy o realizację zadania w ramach programu operacyjnego RPKP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Ogłoszenie – pobierz

TAGI

Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723