Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109

Leśny dom seniora - projekty unijne

“Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów
z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem
z wykorzystaniem innowacyjnej terapii”

P.P.H.U. ORION Krzysztof Pazdan informuje, iż otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej aparatury możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki pacjentów. Na podstawie wyników badań, będą opracowywane indywidualne plany treningowe dla każdego pacjenta, z zastosowaniem: treningu dynamicznego z biofeedbackiem i treningu izometrycznego z biofeedbackiem, trakcją statyczną, harmoniczną lub skokową kręgosłupa, reedukacją chodu pacjenta z biofeedbackiem, wykorzystanie oporu elastycznego oraz platform rehabilitacyjnych z biofeedbackiem, treningu funkcjonalnego w różnorodnych warunkach pracy mięśniowej, izolowanych ćwiczeń czuciowo-ruchowych, ćwiczeń zadaniowych, ćwiczeń bilateralnych.
System urządzeń umożliwia bardzo szeroki wachlarz zastosowań począwszy od oceny zakresów ruchomości i siły mięśniowej przed i po terapii, możliwości sprzężenia ruchów, nad którymi chcemy pracować z oprogramowaniem, możliwości pracy w łańcuchach zamkniętych oraz wykonywania dużej ilości powtórzeń, poprzez utrzymanie motywacji, skupienie uwagi na celu, natychmiastową informację zwrotną, ruchy czynne, indywidualne dostosowanie do pacjenta aż po możliwość stopniowania trudności ćwiczeń, zbierania danych.
Wdrożone usługi (innowacje produktowe):

 • nowa metoda rehabilitacji pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa
 • innowacyjna usługa rehabilitacji pacjentów starszych obarczonych ryzykiem upadku

będą dostępne dla pacjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Projektowana diagnostyka, pozwoli na wysoką powtarzalnością ćwiczeń – testów a nowoczesne technologie umożliwią obiektywizację ocen – diagnoz i mogą stanowić system informacyjno-doradczy który gromadzi dotychczasową wiedzę i dostarcza informacji niezbędnych do wyboru optymalnych procedur rehabilitacyjnych. Cały proces wspierany będzie zaawansowaną fizykoterapią wykorzystującą szeroki przekrój zabiegów i sprzętu w zakresie magnetoterapii, biostymulacji laserowej, elektrostymulacji, czy kąpieli wirowych i psychoterapią arteterapią, muzykoterapią, zajęciami teatralnymi, silwoterapią, ludoterapią, biblioterapię, oraz zajęcia rekreacyjne w sali fitness.
Dzięki realizacji projektu, wdrożona terapia będzie ukierunkowana na poprawę siły mięśniowej, wyrównanie dysbalansów mięśniowych, zwiększenie bezbólowych zakresów ruchomości, poprawę koordynacji oraz równowagi. Poprawa oraz monitorowanie postępów terapii będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń oraz wprowadzeniu oceny pracy mięśni przed oraz po treningach. Wprowadzone metody pozwolą na zwiększenie wydolności i ogólnej sprawności pacjentów oraz zredukują ryzyko upadku osób starszych. Efektem projektu jest przede wszystkim obiektywizacja oraz ukierunkowanie procesu rehabilitacji na konkretne dysfunkcje pacjenta oraz poszerzenie dostępności do nowoczesnych metod poprawy zdrowia w regionie. Wyniki wdrożenia będą upowszechnione na konferencjach branżowych.
W ramach projektu został nawiązany kontakt ze środowiskiem akademickim (Bydgoszcz, Poznań, Ciechocinek) z zakresu rehabilitacji i ortopedii.

Projekt jest ściśle skorelowany z realizowanym projektem pn. “Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług diagnostyczno – rehabilitacyjnych w laboratorium biometrycznym funkcji narządu ruchu, zakresu ruchomości stawów, obciążeń kończyn dolnych oraz reedukacji chodu i zmniejszania ryzyka upadku”. Na potrzeby tego projektu zakupiono niżej wymieniony sprzęt:

 • linię urządzeń do testów i treningu w zespołach bólowych kręgosłupa,
 • stół do trakcji kręgosłupa,
 • oprzyrządowana bieżnia,
 • urządzenie przeznaczone do odciążania pacjenta podczas ćwiczeń związanych z reedukacją chodu,
 • system do obiektywnej oceny i treningu funkcjonalnego,
 • system oparty o koncepcję rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku,
 • kompleksowy system do rehabilitacji kończyny górnej,
 • narzędzia do ćwiczeń czynnych głowy, tułowia, biodra i kończyn,
 • urządzenie do terapii interaktywnej,
 • system do rehabilitacji kończyny górnej,
 • wielostanowiskowy system z wykorzystaniem oporu elastycznego oraz
  platform Vast,
 • kompleksowy system do terapii kończyny dolnej.

Ww. sprzęt wykorzystany zostanie w projekcie „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii”.

Zapraszamy Państwa do zainteresowania się z naszą ofertą.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:
dyrektor@lesnydomseniora.pl lub pod numerem telefonu 52 526 22 88.

Wartość projektu: 1.201.200,00
Dofinansowanie ze środków UE: 838.400,00
Wkład własny: 248.600,00

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na udziale w projekcie na stanowiskach fizjoterapeutów i pracownika działu B+R – POBIERZ


Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723