Turnusy Rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PCPR i PFRON

SZCZEGÓŁY OFERTY

Leśny Dom Seniora posiada uprawnienia do organizacji i prowadzenia Turnusów Rehabilitacyjnych na podstawie:

  • Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/3/17 – ważny do 07. 2020 r.
  • Wpisu do rejestru ośrodków nr OD/04/2/17 – ważny do 08.2020 r.

W chwili obecnej nie posiadamy oferty turnusów z dofinansowaniem.