Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109

“Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług diagnostyczno – rehabilitacyjnych w laboratorium biometrycznym funkcji narządu ruchu, zakresu ruchomości stawów, obciążeń kończyn dolnych oraz reedukacji chodu i zmniejszania ryzyka upadku”

P.P.H.U. ORION Krzysztof Pazdan informuje, iż otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług diagnostyczno – rehabilitacyjnych w laboratorium biometrycznym  funkcji narządu ruchu, zakresu ruchomości stawów, obciążeń kończyn dolnych oraz reedukacji chodu i zmniejszania ryzyka upadku  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa RPKP.01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu działanie RPKP.01.02.00 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje poddziałanie RPKP.01.02.01 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowy.

Przedmiotem projektu jest utworzenie laboratorium umożliwiającego badania i rehabilitację pacjentów geriatrycznych z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz pacjentów,  u których występuje ryzyko upadków z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod biometrycznych, takich jak: dynamometryczna analiza izokinetyczna, testy izometryczne, oraz ocena na platformach dynamograficznych i stabilometrycznych, jak również analiza chodu z wykorzystaniem bieżni do opracowania nowych usług spersonalizowanych procedur rehabilitacyjnych.

W ramach projektu planowane jest utworzenie innowacyjnej pracowni diagnostyczno – rehabilitacyjnej pacjentów poprzez wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę.

W oparciu o zakupioną infrastrukturę realizowane będą dwa programy badawcze, których zakres odpowiada specyfice dwóch grup pacjentów, do których skierowany jest projekt.

Projekt przewiduje zakup i wykorzystanie  nowoczesnej innowacyjnej w skali kraju diagnostyki biometrycznej i urządzeń do rehabilitacji i treningu, które umożliwią monitorowanie postępu, wprowadzanie zmiany i indywidualne podejście w procesie rehabilitacji:

W ramach projektu zaplanowano zakup:
–  linii urządzeń do testów i treningu w zespołach bólowych kręgosłupa,
– stołu do trakcji kręgosłupa,
– oprzyrządowanej bieżni,
– urządzenia przeznaczonego do odciążania pacjenta podczas ćwiczeń związanych z reedukacją chodu,
– systemu do obiektywnej oceny i treningu funkcjonalnego
– systemu opartego o koncepcję rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku,
– kompleksowego systemu do rehabilitacji kończyny górnej,
– narzędzia do ćwiczeń czynnych głowy, tułowia, biodra i kończyn,
–  urządzenia do terapii interaktywnej,
– systemu do rehabilitacji kończyny górnej,
– wielostanowiskowego systemu z wykorzystaniem oporu elastycznego oraz platform Vast,
– kompleksowego system do terapii kończyny dolnej.

Diagnostyka funkcji narządu ruchu. dokładna ocena zakresu ruchomości stawów i kręgosłupa oraz obciążeń kończyn dolnych pozwoli prowadzić reedukację chodu i zmniejszać ryzyko upadku u osób starszych.

Obiektywne badania i pomiary siły, koordynacji, aktywności mięśni pozwalają nie tylko ocenić aktualny stan pacjenta, ale dadzą też wymierny obraz skuteczności prowadzonej terapii. Projektowana diagnostyka, pozwoli na wysoką powtarzalnością ćwiczeń – testów, a nowoczesne technologie umożliwią obiektywizację ocen – diagnoz i mogą stanowić system informacyjno – doradczy, który gromadzi dotychczasową wiedzę i dostarcza informacji  niezbędnych do wyboru optymalnych procedur rehabilitacyjnych.

Diagnostyka i rehabilitacja oparta na nowoczesnych urządzeniach to korzyści dla pacjenta dzięki:
– obiektywnej ocenie stanu pacjenta przed i po terapii – obiektywna ocena postępów terapii,
– personalizacji terapii, indywidualnie dobranej do zdiagnozowanego problemu, kontrola i właściwa ordynacja dla danego pacjenta odpowiedniego modelu rehabilitacji,
– lepszej motywacji pacjenta,
– czynnemu włączeniu pacjenta w proces swojej rehabilitacji,
– dokładnemu zobrazowaniu, z jakim rodzajem  postępu mamy do czynienia,
– udokumentowaniu przebiegu i postępu (skuteczności terapii) procesu leczenia w sposób czytelny i przejrzysty,
– efektywnemu wykorzystaniu (zarządzaniu) personelu i infrastruktury.

Cały proces wspierany będzie zaawansowaną fizykoterapią wykorzystującą szeroki przekrój zabiegów i sprzętu w zakresie magnetoterapii, biostymulacji laserowej, elektrostymulacji, czy kąpieli  wirowych i psychoterapią  arteterapią, muzykoterapią, zajęciami teatralnymi, silwoterapią, ludoterapią, biblioterapię, oraz zajęcia rekreacyjne w sali fitness.

Zapraszamy Państwa do zainteresowania się z naszą ofertą.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: dyrektor@lesnydomseniora.pl pod numerem telefonu 52 526 22 88.

Wartość projektu: 1.679.999,99
Dofinansowanie ze środków UE: 855.555,56
Wkład własny: 824.444,43


Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723