Leśny Dom Seniora

Zmiana numeru rachunku bankowego!!!

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia przekazywania Mieszkańcom Leśnego Domu Seniora w Piastowie środków pieniężnych na wydatki własne w ramach depozytu informujemy, iż utworzyliśmy w tym celu specjalny rachunek bankowy.
W związku z powyższym wszelkich wpłat depozytowych proszę dokonywać na poniżej wskazany nr rachunku bankowego. BANK PKO BP 83 1020 1068 0000 1402 0359 5337 Tytuł: imię i nazwisko Mieszkańca.
⚠️W przypadku wpłacenia środków na dotychczasowy rachunek bankowy będą one przekazywane na właściwe konto. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
⚠️ Numer rachunku bankowego dla opłat za pobyty pozostaje niezmieniony.

TAGI