Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109
Leśny Dom Seniora

Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji!!!

Informujemy, że w Leśnym Domu Seniora w Piastowie realizujemy projekt: „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego sprzętu będziemy mogli przeprowadzić diagnostykę pacjentów, a na podstawie wyników badań opracowywać indywidualne plany treningowe z zastosowaniem nowoczesnych form rehabilitacji.

Chcesz skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji na nowoczesnym sprzęcie?

Zadzwoń 52 526 22 88 lub 724 535 352

Przyjedź osobiście: Piastowo 13A

Napisz e-mail: kontakt@lesnydomseniora.pl

TAGI

Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723