ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 4.2019.RPO.9.3.2 z dnia 24 lipca 2019r.

P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan zaprasza do złożenia oferty na dostawę żywności w postaci ryb świeżych (część I) i owoców morza (część II) na potrzeby uczestników projektu pn. Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. – Rozwój usług społecznych.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21582

P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan informuje, że w ramach postępowania ofertowego
nr 4.2019.RPO.9.3.2 na dostawę żywności w postaci ryb świeżych (część I) i owoców morza (część II)
na potrzeby uczestników projektu pn. Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób
niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 –
Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2.
– Rozwój usług społecznych, w części I zamówienia nie została złożona żadna oferta, w części II
zamówienia złożona została jedna oferta, przedstawiona przez firmę AB Frost Sp. J. Królik, ul. Górna
8, 98-277 Brąszewice. W/w oferta firmy AB Frost Sp. J. Królik spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zapytanie ofertowe nr 3.2019.RPO.9.3.2 z dnia 14 lipca 2019r. – NIEROZSTRZYGNIĘTE

P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan zaprasza do złożenia oferty na dostawę żywności w postaci ryb świeżych (część I) i owoców morza (część II) na potrzeby uczestników projektu pn. Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. – Rozwój usług społecznych.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195349

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2.2019.RPO.9.3.2 z dnia 27 czerwca 2019r. – NIEROZSTRZYGNIĘTE

P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan zaprasza do złożenia oferty na dostawę żywności w postaci ryb świeżych (część I) i owoców morza (część II) na potrzeby uczestników projektu pn. Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. – Rozwój usług społecznych.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192788

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1.2019.RPO.9.3.2 z dnia 29 maja 2019r.

P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan zaprasza do złożenia oferty na dostawę żywności w postaci ryb świeżych (część I) i owoców morza (część II) na potrzeby uczestników projektu pn. Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. – Rozwój usług społecznych.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187806#

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe nr 1.2019.RPO.9.3.2 – POBIERZ